66-53-H/01

Zařaď se k nám

 

m22-operator-logistiky-info


Obor vzdělání OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ / Operátor logistiky je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti ŠKODA AUTO. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Odbornou praxi vykonávají žáci na pracovištích odborného výcviku školy a odborných pracovištích firmy ŠKODA AUTO. Obor je vhodný jak pro dívky, tak i chlapce.

M22-operator-logistiky-2


Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v papírové i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v logistických systémech.
Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách.

Po škole dokážeš:

M22-operator-skladovani-1


- Ovládat základní firemní software a obsluhu logistických systémů

- Vyznat se v technických dokumentech

- Orientovat se v oblasti logistiky

- Najít uplatnění při všech činnostech spojených se zajišťováním materiálu pro výrobu

- Řídit vozidla skupiny B a ovládat manipulační techniku ve firmě

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty