26-41-L/52


Obor vzdělání PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA / zaměření Elektrotechnika prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru zaměření elektro. Toto prohloubení je zaměřeno na technickou stránku provozu v průmyslu v oblasti elektrotechniky. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje kvalifikovaný výkon činnosti při diagnostikování, údržbě a opravách motorových vozidel.


Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými a bezpečnostními požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách strojů, přístrojů a zařízení, umí samostatně měřit elektrické veličiny, vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků a vypracovávat předepsanou dokumentaci o měření. Zjišťuje a odstraňuje závady, provádí revize, prohlídky, běžnou údržbu a opravy elektrických zařízení. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Učební plán - DENNÍ STUDIUM

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Denní studium

Dálkové studium