23-51-H/01

Staň se lékařem strojů!

 


Po ukončení přípravy absolvent oboru vzdělání Provozní mechanik umí číst výrobní výkresy strojních zařízení a jednodušších součástí, dovede podle nich určit požadovaný tvar a rozměry výrobku. Vyhledává potřebné pomocné údaje v dílenských tabulkách, normách a provádí pomocné výpočty. Při opravě strojních zařízení je schopen diagnostikovat příčinu závady. Umí zvolit pracovní postup a uvést stroj do funkčního stavu. Dokáže rozlišovat běžné strojírenské materiály i materiály pro výrobu náhradních dílů, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování.


Osvojí si zpracovávat technické materiály běžnými způsoby ručního i strojního obrábění. Při vyhodnocení své práce je schopen využít znalostí z oborů metrologie (měření, včetně v 3D prostoru). Umí ostřit ruční nářadí a nástroje. Během studia je seznámen s různými metodami svařování (CO2, obalenou elektrodou) různých druhů materiálu.
Ve školních laboratořích pracuje s principy moderní IT technologie (prediktivní údržba) a tyto znalosti je schopen později aplikovat na odborné praxi v závodě firmy. Na odbornou praxi odchází vybaven základními kurzy na témata hydrauliky, mechatroniky, pneumatiky, 3D tisku a virtuální reality.

Po škole dokážeš:

 

- Pracovat s nejmodernějšími technologiemi v oblasti digitalizace údržby

- Diagnostikovat a odstraňovat mechanické závady na strojních zařízeních, pneumatických a hydraulických systémech

- Svařovat v ochranné atmosféře

- Pracovat na konvenčních i CNC strojích

- Zhotovit jednoduché technické výkresy a dle nich vyrobit požadovaný náhradní díl

- Správně měřit základními měřidly, proměřovat a kontrolovat strojní součásti