23-43-L/51


Absolvent oboru PROVOZNÍ TECHNIKA má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatní se ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik. Získal vědomosti, dovednosti a návyky pro zabezpečení žádoucího průběhu výrobních procesů, popř. vedení výrobních, kontrolních, servisních a opravárenských úseků a provozů ve strojírenském průmyslu. Absolvent dokáže operativně navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky, které jsou potřebné ke strojírenské výrobě.


Je schopen kontrolovat a posuzovat kvalitu vyrobených nebo opravených součástí, smontovaných skupin a celků strojírenských výrobků a zařízení, provádět jejich funkční zkoušky a vypracovat dokumentaci o měřeních a zkouškách. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Učební plán - dálkové studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty