ABECEDNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

ANJ Anglický jazyk
AEL Autoelektrika
ALN Autoelektronika
ATM Automatizace
AUT Automobily
AUP Automobily a příslušenství
CVA Cvičení z anglického jazyka
CVC Cvičení z českého jazyka
CVM Cvičení z matematiky
CVN Cvičení z německého jazyka
CJL Český jazyk a literatura
CTC Číslicová technika
DEJ Dějepis
DPR Dopravní prostředky
EKO Ekonomika
EME Elektrická měření
ESP Elektrické stroje a přístroje
ELN Elektronika
EPR Elektropříslušenství
ELZ Elektrotechnická zařízení
ELC Elektrotechnika
FYZ Fyzika
HZM Hospodářský zeměpis
CHE Chemie
IKT Informační a komunikační technologie
KAJ Konverzace v anglickém jazyku
KNJ Konverzace v německém jazyku
ELK Kroužek elektrotechniky
LCV Laboratorní cvičení
LGC Logistická cvičení
LGA Logistika
MAT Matematika
MAE Materiály
MTE Materiály a technologie
MEC Mechanika

 

NEJ Německý jazyk
OBN Občanská nauka
OKR Odborné kreslení
ODP Odborné předměty
OPP Odborné předměty - praktická část
ODV Odborný výcvik
ODG Opravárenství a diagnostika
PEK Písemná a elektronická komunikace
POG Počítačová grafika
PRV Právo
PRX Praxe
REE Rozvod elektrické energie
RZA Rozvodná zařízení
RUJ Ruský jazyk
RST Řídící systémy
RMV Řízení motorových vozidel
SKS Skladovací systémy
SPK Sociální a profesní komunikace
SZA Stroje a zařízení
STE Strojírenská technologie
STV Strojírenská výroba
STR Strojnictví
TED Technická dokumentace
TMC Technická mechanika
TME Technická měření
TCV Technologická cvičení
TEC Technologie
TEM Technologie montáží
TMO Technologie montáží a oprav
TEV Tělesná výchova
TRH Třídnická hodina
VYS Výrobní systémy
ZEC Základy ekologie a chemie
ZEL Základy elektrotechniky
ZSV Základy strojírenské výroby