ABECEDNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

ANJ Anglický jazyk
AEL Autoelektrika
ALN Autoelektronika
ATM Automatizace
AUT Automobily
AUP Automobily a příslušenství
CJL Český jazyk a literatura
CTC Číslicová technika
DEJ Dějepis
DPR Dopravní prostředky
EKO Ekonomika
EME Elektrická měření
ESP Elektrické stroje a přístroje
ELN Elektronika
EPR Elektropříslušenství
ELZ Elektrotechnická zařízení
ELC Elektrotechnika
FYZ Fyzika
HDW Hardware
HZM Hospodářský zeměpis
CHE Chemie
IKT Informační a komunikační technologie
LCV Laboratorní cvičení
LGC Logistická cvičení
LGA Logistika
MAT Matematika
MAE Materiály
MTE Materiály a technologie
MEC Mechanika
MTR Mechatronika
NEJ Německý jazyk
OBN Občanská nauka

 

OKR Odborné kreslení
ODV Odborný výcvik
OPS Operační systémy
ODG Opravárenství a diagnostika
PEK Písemná a elektronická komunikace
PCS Počítačové sítě
PRV Právo
PRX Praxe
PRM Programování
REE Rozvod elektrické energie
RZA Rozvodná zařízení
RST Řídící systémy
SKS Skladovací systémy
SPK Sociální a profesní komunikace
SZA Stroje a zařízení
STE Strojírenská technologie
STV Strojírenská výroba
STR Strojnictví
TED Technická dokumentace
TMC Technická mechanika
TME Technická měření
TCV Technologická cvičení
TEC Technologie
TEM Technologie montáží
TMO Technologie montáží a oprav
TEV Tělesná výchova
TRH Třídnická hodina
VYS Výrobní systémy
ZEK Základy ekologie
ZEC Základy ekologie a chemie
ZEL Základy elektrotechniky
ZSV Základy strojírenské výroby