Dokumenty školy

Školní vzdělávací programy

Pedagogické dokumenty, které vytváří žákům podmínky pro osvojení klíčových kompetencí a vzdělávacího obsahu stanovených v rámcovém vzdělávacím programu. Jsou založeny na využívání efektivních forem a metod výuky, umožňují přizpůsobovat vzdělání praxi. Bližší informace k jednotlivým studijním oborům naleznete níže.

Průmyslový logistik  
IT Mechatronik 
Mechanik elektronik 
IT Technik pro výrobní systémy
Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač - mechatronik
Mechanik strojů a zařízení 

Autoelektrikář 
Elektromechanik
Autolakýrník  
Nástrojař 
Automechanik  
Automechanik - diagnostik
Klempíř - karosář 
Operátor logistiky 
Obráběč kovů 
Provozní mechanik
Automontážní práce 

Provozní technika
Elektrotechnika
Podnikání

Výroční zpráva

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod informuje formou Výroční zprávy o výchovně vzdělávací činnosti školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími příslušnými vyhláškami MŠMT ČR.

Výroční zpráva SOUs - školní rok 2020/2021
Příloha 1
Příloha 2

Zřizovací listina

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 29.5.2006 žádost právnické osoby s názvem ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské a Odborné učiliště, odštěpný závod, se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, ze dne 31.3.2006, která byla doplněna dne 23.5.2006 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo s účinností od 1.9.2006 o zápisu nového názvu právnické osoby.