Dokumenty školy

Školní vzdělávací programy

Pedagogické dokumenty, které vytváří žákům podmínky pro osvojení klíčových kompetencí a vzdělávacího obsahu stanovených v rámcovém vzdělávacím programu. Jsou založeny na využívání efektivních forem a metod výuky, umožňují přizpůsobovat vzdělání praxi. Bližší informace k jednotlivým studijním oborům naleznete níže.

Denní studium
Průmyslový logistik  
IT Mechatronik 
Mechanik elektronik 
IT Technik pro výrobní systémy
Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač - mechatronik
Mechanik strojů a zařízení 

Autoelektrikář 
Elektromechanik
Autolakýrník  
Nástrojař 
Automechanik  
Automechanik - diagnostik
Klempíř - karosář 
Operátor logistiky 
Obráběč kovů 
Provozní mechanik
Automontážní práce 

Provozní technika
Elektrotechnika
Podnikání

Dálkové studium
Obráběč kovů

Autoelektrikář

Výroční zpráva

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod informuje formou Výroční zprávy o výchovně vzdělávací činnosti školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími příslušnými vyhláškami MŠMT ČR.

Výroční zpráva SOUs - školní rok 2020/2021
Příloha 1
Příloha 2

Zřizovací listina

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 29.5.2006 žádost právnické osoby s názvem ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské a Odborné učiliště, odštěpný závod, se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, ze dne 31.3.2006, která byla doplněna dne 23.5.2006 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo s účinností od 1.9.2006 o zápisu nového názvu právnické osoby.