Dokumenty školy

Školní řád

Základní pravidla a zásady, platné po dobu studia pro všechny žáky školy bez výjimky, stanoví školní řád. Jeho součástí jsou i přílohy vymezující trasy přechodu žáků na výuku tělesné výchovy na sportoviště mimo areál závodu.

Školní řád
Pravidla klasifikace
Pravidla klasifikace - speciální třídy
Řád šaten
Řád tělocvičny

 

Školní vzdělávací programy

Pedagogické dokumenty, které vytváří žákům podmínky pro osvojení klíčových kompetencí a vzdělávacího obsahu stanovených v rámcovém vzdělávacím programu. Jsou založeny na využívání efektivních forem a metod výuky, umožňují přizpůsobovat vzdělání praxi. Bližší informace k jednotlivým studijním oborům naleznete níže.

Průmyslový logistik 
IT Mechatronik 
Mechanik elektronik 
Mechanik seřizovač 
Mechanik strojů a zařízení 

Autoelektrikář 
Autolakýrník  
Nástrojař 
Automechanik  
Klempíř - karosář 
Operátor logistiky 
Obráběč kovů 

Automontážní práce 

Výroční zpráva

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod informuje formou Výroční zprávy za školní rok 2018/2019 o výchovně vzdělávací činnosti školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími příslušnými vyhláškami MŠMT ČR.

Přečíst výroční zprávu


Formuláře školy

Zde jsou ke stažení předepsané formuláře žádostí o uvolnění žáka během vyučování, uvolnění žáka z výuky na více než jeden den, formulář uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy pro zdravotní komplikace (na základě lékařské zprávy), prohlášení o bezinfekčnosti (školní akce) a také formulář pro vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce.

Žádost o uvolnění žáka během vyučování
Žádost o uvolnění žáka z výuky na více než 1 den
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy
Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti žáka (školní akce)
Vlastní seznam četby - maturitní zkouška