KONTAKTY

ŠKODA AUTO a.s.,
Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod

KORESPONDENČNÍ ADRESA ŠKOLY:
ŠKODA AUTO a.s.
SOU strojírenské, odštěpný závod
tř. Václava Klementa 869
293 01  MLADÁ BOLESLAV

E-mail: sou@skoda-auto.cz
ID datové schránky: 67wchuf


IČ: 00 17 70 41
IZO: 107 820 153

SEKRETARIÁT ŘEDITELE 
budova V12B/1. patro/K112

Renata Holanová
tel. 326 817 191, 731 295 710

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
budova V12B/1. patro/K109

Iva Hofmanová
tel. 326 817 192, 604 292 697
Kristýna Schiefnerová
tel. 326 817 193, 704 940 455

Úřední hodiny studijního oddělení:
PO - PÁ    7:30 - 14:30 h
(přihlášky ke studiu/zápisové lístky, potvrzení o studiu)

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Škola sídlí v areálu společnosti ŠKODA AUTO. Vstup je možný BRÁNOU č. 3 z Laurinovy ulice. 
Čestné prohlášení pro vstup externistů / návštěvy do ŠKODA AUTO 
Povinnost nošení ochrany dýchacích cest / zdravotnická rouška ve vnitřních prostorách ŠKODA AUTO.

VEDENÍ ŠKOLY

 

 

Ing. Martin Slabihoudek

Ředitel školy

tel. 326 817 190
E-mail: martin.slabihoudek@skoda-auto.cz

 

Ing. Martina Kratochvílová

Statutární zástupce ředitele

tel. 730 860 557
E-mail: martina.kratochvilova@skoda-auto.cz

 

Bc. Vladimír Špicar

Zástupce ředitele pro spolupráci se ŠKODA AUTO a rozvoj nových technologií odborného výcviku
tel. 730 860 931
E-mail: vladimir.spicar@skoda-auto.cz

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE


Mgr. Vladislava Jančárová

Školní metodik prevence negativních jevů
tel. 703 868 013
E-mail: vladislava.jancarova@skoda-auto.cz
budova V12B, 1. patro, č. dveří 125

Mgr. Martina Němcová

Školní metodik prevence negativních jevů
tel. 326 813 698
E-mail: martina.nemcova@skoda-auto.cz
budova V12B, 1. patro, č. dveří 127

Bc. Milan Sychra

Školní metodik prevence negativních jevů
tel. 730 862 082 
E-mail: milan.sychra@skoda-auto.cz
budova V10, přízemí, 010 - pracoviště odb. výcviku

Mgr. Ilona Turzová

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
tel. 730 866 009
E-mail: ilona.turzova@skoda-auto.cz
budova V12B, 1. patro, č. dveří 125

Mgr. Milan Kokeš

Poradenská činnost pro žáky speciálních tříd
tel. 704 940 108
E-mail: milan.kokes@skoda-auto.cz
budova V10, 3. patro, č. dveří 322

Věra Jirovcová

Poradenská činnost pro vzdělávací a profesní dráhu 
tel. 731 297 789
E-mail: vera.jirovcova@skoda-auto.cz
budova V12B, 2. patro, č. dveří 230

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY A PREZENTACE ŠKOLY


Nejlepší cestou, jak si udělat vlastní představu o výuce na ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, je osobní návštěva nebo prezentace na základní škole. Budoucí žáci i zástupci základních škol tak mají možnost získat všechny potřebné informace o škole, projektech, jednotlivých oborech vzdělání a výhodách, které škola nabízí.

Nabízíme možnost prezentací na základní škole případně online prezentací.

V případě zájmu kontaktujte Daniela Voce:
tel.
734 290 299
E-mail:
daniel.voce@skoda-auto.cz

PEDAGOGOVÉ A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Bašusová Šárka, Mgr.
Bátora Jaromír, Mgr.
Brádlová Andrea, Mgr.
Bušková Kateřina, Mgr.
Dlouhá Kateřina, Mgr.
Dvořáková Kateřina, Ing.
Hanesová Natálie, Mgr.
Heřmanský Jiří, Ing.
Jančárová Vladislava, Mgr.
Kubánek Jiří, Ing.
Kubátová Lenka, Ing.
Němcová Martina, Mgr.
Nevyhoštěná Eliška, Mgr.
Pojarová Kateřina, Mgr.
Rejzková Kateřina, Bc.
Řechtáčková Martina, Mgr.
Šarboch Jaroslav, Ing. Ph.D.
Valentová Kateřina, Mgr.
Vodička Václav, Ing.