Přijímací řízení - dálkové studium

Přihlášku k dálkovému studiu určeného pro kmenové zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO / tiskopis předepsaný MŠMT/ včetně potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu a kopii schválené Přihlášky ke zvyšování kvalifikace / ev. č. 5156 (MS WORD) v návaznosti na metodický pokyn MP. 1.255 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dostupný ze ŠKODA Space, podají uchazeči osobně na studijním oddělení školy, a to v době od 1. února 2022 do nejpozději 1. března 2022 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst.2 školského zákona). Povinnou součástí přihlášky je kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ve strojírenském oboru. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Kritéria pro přijímání žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání a předpokládané počty přijímaných uchazečů jsme zveřejnili dne 14.01.2022.

Obory vzdělání / předpokládané počty přijímaných uchazečů


26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ
 
/ 10 žáků
Po úspěšném ukončení studia výučním listem a roční praxi v oboru může uchazeč složit státní zkoušku z elektrické způsobilosti pro práci pouze na elektromobilech (určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů).
Studium bude zahájeno při minimálním počtu 10 uchazečů v nabízeném oboru.


26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
 
/ 20 žáků
(určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů)
Studium bude zahájeno při minimálním počtu 10 uchazečů v nabízeném oboru

Přijímací řízení

Všichni uchazeči – zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO budou přijati bez přijímacích zkoušek. Přihlášku ke studiu, informace k jejímu vyplnění a odevzdání a další informace ke studiu obdrží uchazeči na studijním oddělení SOUs v 1. patře budovy V12B, č. dveří K109, kontakt: Iva Hofmanová,  tel. 604 292 697.

Přihlášku k dálkovému studiu určeného pro kmenové zaměstnance firmy včetně potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu a kopii schválené Přihlášky ke zvyšování kvalifikace (viz. metodický pokyn MP.1.255 na ŠKODA Zaměstnaneckém portále/ŠKODA Space), podají uchazeči osobně na studijním oddělení školy - přihlášky přijímáme v termínu nejdříve od 1. února 2022 do celkového termínu odevzdání přihlášek 1. března 2022 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst.2 školského zákona). Povinnou součástí přihlášky je kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ve strojírenském oboru. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Přihlášky, které nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány po uvedeném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny. Rozhodujícím kritériem je termín dodání kompletní přihlášky. V případě velkého zájmu uchazečů bude pořadí uchazečů stanoveno dle data odevzdané přihlášky.