Proč právě k nám

Benefity pro žáky

Komu jsou benefity určeny?

Benefity mohou využívat žáci ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště.

Na koho se mohu obrátit v případě dalších dotazů?

Administrativní centrum -
Zaměstnanecké benefity (oddělení SP/1)
• tel.: 734 298 648 nebo 730 861 792
• e-mail: benefity@skoda-auto.cz

SOU strojírenské
• sekretariát školy, tel.: 326 8 17191; studijní odd., tel. 326 8 17192
• e-mail: sou@skoda-auto.cz

Jistota zaměstnání ve firmě ŠKODA AUTO a.s.

Každý úspěšný absolvent ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště má garantované zaměstnání ve firmě ŠKODA AUTO a.s.

Finanční odměny za studijní výsledky a praxi

Společnost ŠKODA AUTO a.s. vyplácí žákům za studijní výsledky a praxi měsíční odměny ve výši až 4500 Kč.

Pracovní pomůcky zdarma

ŠKODA AUTO a.s. žákům hradí pracovní oděv a obuv, ochranné pomůcky, většinu sešitů a učebnic. Kromě toho také hradí podstatnou část nákladů na sportovně turistický a lyžařský kurz.

Operativní leasing

• Žák se prokáže MFA kartou, občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list)
• Podmínkou je bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti a doklad o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem ŠKODA AUTO. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003).
• Po nástupu absolventů SOUs do ŠKODA AUTO nebude uplatňována podmínka 6 měsíců
• Tel.: 326 831 222 (ŠKODA AUTO Zákaznické centrum)

* S účinností od 01.05.2018 vstupuje v platnost následující změna: Žáci ŠKODA AUTO SOUs od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavbového studia od 1. ročníku) jsou oprávněni k nákupu nebo pronájmu vozu.

Služby mobilního operátora

• Zvýhodněný měsíční paušál pro žáky SOUs: T-Mobile, O2 Family
• Aktuální nabídku včetně přístupových údajů získáte na:
- E-mailové adrese benefity@skoda-auto.cz
- Zaměstnaneckém portálu ŠKODA AUTO, sekce Zaměstnanecké benefity
- Tel.: 326 8 16774 (Sociální služby, Administrativní centrum, 2. patro)
- Sekretariátě nebo studijním oddělení školy
U žáků mladších 18 let uzavře smlouvu zákonný zástupce

Společnost ŠKODA AUTO žákům přispívá na:

• Stravování
• Jazykové a poznávací zahraniční zájezdy a exkurze

Úvěr na nový vůz

• Žák se prokáže MFA kartou, občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list)
• Podmínkou je bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti a doklad o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem ŠKODA AUTO. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003).
• Po nástupu absolventů SOUs do ŠKODA AUTO nebude uplatňována podmínka 6 měsíců
• Tel.: 326 831 222 (Zákaznické centrum) nebo 326 831 178 (Volkswagen Financial Services)

* S účinností od 01.05.2018 vstupuje v platnost následující změna: Žáci ŠKODA AUTO od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavbového studia od 1. ročníku) jsou oprávněni k nákupu nebo pronájmu vozu.

Prodej výpočetní techniky

• Žáci si mohou objednat zvýhodněné produkty softwaru či hardwaru od smluvních partnerů ŠKODA AUTO
• Aktuální nabídku včetně přístupových údajů získáte na:
- E-mailové adrese benefity@skoda-auto.cz
- Zaměstnaneckém portálu ŠKODA AUTO, sekce Zaměstnanecké benefity

Nákup nového vozu za zvýhodněnou cenu

• Žák se prokáže MFA kartou a občanským průkazem, při nákupu vozu s financováním i druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list)
• Při nákupu vozu s financováním je podmínkou bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz) a potvrzení o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem ŠKODA AUTO. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003). Po nástupu absolventů SOUs do ŠKODA AUTO nebude uplatňována podmínka 6 měsíců.
• Tel.: 326 831 222 (ŠKODA AUTO Zákaznické centrum)

* S účinností od 01.05.2018 vstupuje v platnost následující změna: Žáci ŠKODA AUTO SOUs od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavb. studia od 1. ročníku) jsou oprávněni k nákupu vozu.

Služby servisního centra ŠKODA

• Servisní centrum nabízí žákům 10 % slevu na práci a dále 10 % slevu na originální příslušenství a 15 % slevu na originální díly
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 16147; 326 8 16295 (příjem oprav)

Prodej originálních dílů

• Zákaznické centrum nabízí 15 % slevu na originální díly a 10 % na originální příslušenství
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 31231 (Zákaznické centrum)

Prodej reklamních předmětů

• Reklamní předměty za zvýhodněnou cenu si mohou žáci zakoupit v budově ŠKODA AUTO Muzeum a v prostorách Zákaznického centra
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 32038 (ŠKODA AUTO Muzeum); 326 8 31222 (Zákaznické centrum)

Cestovní pojištění

Ve spolupráci s cestovní pojišťovnou UNIQA je připraveno pro zaměstnance ŠKODA AUTO a také žáky SOUs, kteří vyjíždí za individuální turistikou nebo sportem do zahraničí, celoroční cestovní pojištění. (např. Tarif I – individuální pojištění za cenu 255 Kč, pojištěna je 1 osoba.) Více informací o rozsahu pojištění a podmínkách získáte na Zaměstnaneckém portále v sekci Zaměstnanecké benefity a na tel. 326 831 038, pí Májová nebo e-mail: eva.majova@skoda-auto.cz.
• Formulář Rámcové pojistné smlouvy o cestovním pojištění naleznete na recepci v budově SOUs a také na branách č. 1 a 7

Výroba duplikátů klíčů

•Centrum výroby duplikátů klíčů nabízí výrobu duplikátů všech běžných druhů klíčů, včetně prodloužených klíčů do bezpečnostního kování a barevných hliníkových klíčů. Nevyrábí se klíče bezpečnostní a speciální.
•Skladem jsou též barevné rozlišovače klíčů, barevné popisky s kroužkem na klíče a kroužky na klíče samostatné a další doplňkové předměty.
•Centrum výroby duplikátů klíčů v Mladé Boleslavi je umístěno v hale U3, žáci se prokazují MFA kartou.
•Pracovní doba: Po-Čt 7:15-14:30, Pá 7:15-12 hod.
•Telefon: 326 8 19373


Nabídka bezúčelového úvěru

• Pro absolventy SOUs, zaměstnané ve ŠKODA AUTO se smlouvu na dobu neurčitou , po uplynutí zkušební doby (zprav. 3 měsíce)
• Ostatní podmínky jsou stejné jako u jiných zaměstnanců
• Tel.: 326 831 178 (Volkswagen Financial Services s.r.o., Zákaznické centrum)

* U takto označených benefitů je nutné dosáhnout věku 18 let

Prodej dílů

• Žáci mají možnost nákupu dílů druhé jakosti s výrazným cenovým zvýhodněním
• Žák se prokáže MFA kartou
• Tel.: 326 8 14405, 326 8 12330 (prodejny u 4. a 8. brány)

* U takto označených benefitů je nutné dosáhnout věku 18 let