Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní nebo dálkové formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Z důvodu stávajících bezpečnostních opatření proti COVID-19 lze zápisové lístky zaslat na adresu školy nebo je může uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdat na studijní oddělení v čase 7:00 - 15:00 h (vstup 3. bránou z Laurinovy ulice).


Zápisový lístek - VZOR k vyplnění
Žádost o vydání nového rozhodnutí - VZOR


Dne 16. 6. 2020 je zveřejněn seznam uchazečů pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, dne 22. 6. 2020 zveřejňujeme seznam uchazečů po vyhodnocení náhradního termínu.

Informace pro uchazeče / poučení o odevzdání zápisového lístku
Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - obory s maturitní zkouškou (denní studium)


26-41-M/01  ELEKTROTECHNIKA (IT Technik pro výrobní systémy)

Výsledky přijímacího řízení

26-41-L/01  MECHANIK ELEKTROTECHNIK (IT Mechatronik)
Výsledky přijímacího řízení

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK (Mechanik elektronik)
Výsledky přijímacího řízení

23-45-L/01  MECHANIK SEŘIZOVAČ
Výsledky přijímacího řízení

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ (Mechatronik)
Výsledky přijímacího řízení

37-41-M/01  PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (Průmyslový logistik)
Výsledky přijímacího řízení


Denní nástavbové studium

Informace pro uchazeče / vysvětlivky k údajům přijímacího řízení - nástavbové studium

23-43-l/51  PROVOZNÍ TECHNIKA
Výsledky přijímacího řízení

26-41-L/52  PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika)
Výsledky přijímacího řízení

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ
Výsledky přijímacího řízeníDne 9. 6. 2020 je zveřejněn seznam uchazečů pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem - speciální třídy.

 
Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - speciální třídy

23-51-E/01  STROJÍRENSKÉ PRÁCE (Automontážní práce)
Výsledky přijímacího řízení

 


Dne 22. 4. 2020 je zveřejněn seznam uchazečů pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem - denní tříleté studium.

Informace pro uchazeče
Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - obory s výučním listem (denní studium)

26-57-H/01   AUTOELEKTRIKÁŘ

Výsledky přijímacího řízení

23-61-H/01   AUTOLAKÝRNÍK
Výsledky přijímacího řízení

23-61-H/01   AUTOLAKÝRNÍK (Modelář)
Výsledky přijímacího řízení

23-55-H/02   KAROSÁŘ (Klempíř-karosář)
Výsledky přijímacího řízení

23-68-H/01   MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (Automechanik-diagnostik)
Výsledky přijímacího řízení

23-52-H/01   NÁSTROJAŘ
Výsledky přijímacího řízení

66-53-H/01   OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (Operátor logistiky)
Výsledky přijímacího řízení

26-52-H/01   ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
Výsledky přijímacího řízení

 

Dne 22. 4. 2020 je zveřejněn seznam uchazečů pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem - dálkové studium (zaměstnanci ŠKODA AUTO).

Vysvětlivky k údajům výsledků přijímacího řízení - obory s výučním listem (dálkové studium)


26-57-H/01   AUTOELEKTRIKÁŘ

Výsledky přijímacího řízení