Suplování Prezenční výuka

Aktuální změny v rozvrhu hodin ŠKODA AUTO SOUs


SUPLOVÁNÍ - aktuální rozvrh hodin a přehled změn jednotlivých tříd - ONLINE výuka

PREZENČNÍ výuka - aktuální rozvrh hodin pro výuku žáků závěrečných ročníků a třídy S3.S v budově školy