Suplování

V této záložce najdete aktuální přehled změn ve stálém rozvrhu hodin školy /aktuální informace 


AKTUÁLNĚ PRO ŽÁKY ŠKOLY

  • Školy od 15. 2. 2021 zůstávají ve stejném režimu jako doposud - i nadále pokračujeme ve výuce distančním způsobem / vzděláváním na dálku.
  • Informace pro žáky ubytované na DM Jičínská - byli jsme požádáni vedením DM o předání této informace: "S ohledem na avizovaný (byť s otazníkem...) návrat žáků závěrečných ročníků do prezenční formy vzdělávání byly všem žákům, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže SOŠ a SOU Jičínská ul., zálohově účtovány platby za měsíc březen. Podle skutečného stavu pak bude následně provedeno vyúčtování."