Modernizace školy

Články

Aktuální vůz v expozici

Austro-Daimler Bergmeister

V expozici Rodného domu Ferdinanda Porscheho je v současné době k vidění vůz Austro-Daimler Bergmeister z roku 1932, vůz je k vidění do 31. března 2024.

Vrchlabí

Během exkurze ve výrobním závodě Škoda Auto ve Vrchlabí návštěvníci uvidí moderní výrobu převodovek a použití nejmodernějších technologií ve výrobě a montáži.

Kvasiny

Během dvouhodinové exkurze ve výrobním závodě v Kvasinách se návštěvníci seznámí s historií i současnosti výrobního závodu, zpřístupněny jsou provozy svařovny a montáže.

Mladá Boleslav

Prohlídky výrobních provozů v Mladé Boleslavi se pořádají od pondělí do pátku v době od 9 do 17:00 hodin. Prohlídku je nutné rezervovat předem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny, kde navštívíte 2 výrobní provozy. Prohlídkové trasy se v průběhu roku mohou měnit a reagují na aktuální situaci v provozu. Technicky zaměřeným skupinám nabízíme rozšířený program.

Prohlídka Škoda Muzea s průvodcem

Termín prohlídky s průvodcem je nutné rezervovat několik dnů až týdnů předem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny (1 hodina prohlídka muzea + 0,5 hodiny prohlídka depozitáře). Na prohídku se, prosím, dostavte 10 minut předem na recepci Škoda Muzea, kde si Vás vyzvedne průvodce. Po celou dobu Vám jsou k dispozici průvodci, kteří poskytují odborný výklad.

 

20 let vozu Škoda Fabia WRC

3. ÚNORA 2022 - 30. ČERVNA 2023

Před 20 lety se na tratích světového šampionátu objevila Škoda Fabia WRC. Až do sezony 2007 startovali s celkem 24 exempláři jezdci továrního týmu Škoda Motorsport a později i jezdci soukromých stájí. Nástupnické soutěžní speciály na bázi dalších generací řady Fabia nasbíraly tisíce trofejí. Škoda Fabia WRC je k vidění v depozitáři sportovních vozů do konce června 2023.

Prohlídka depozitáře

Depozitář je přístupný v rámci běžné otevírací doby muzea po dohodě na recepci. V depozitáři se nachází sbírka prototypů a sportovních vozů. Depozitář se nachází 150 metrů od Škoda Muzea za Škoda Zákaznickým centrem a nemá bezbariérový přístup.

Individuální prohlídka Škoda Muzea

Individuální prohlídka muzea je bez průvodce a není nutné ji rezervovat předem. Muzeum lze navštívit v rámci otevírací doby muzea – každý den v čase od 9 do 17 hodin mimo 1. 1., 24. 12., 25. 12. a 26. 12. 

David Černý: Český betlém

Otevřena po celý rok

Ojedinělá výstava bronzových plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy českých dějin a kultury. Svou formou detailního zpracování jednotlivých postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor byl vytvořen pro Autostadt při příležitosti výstavy EXP0 2000. 

Rešeršní služby

Pracovníci archivu poskytují pomoc při vyhledávání historické dokumentace a materiálů. Při nadstandardní pomoci ve vyhledávání údajů pro soukromé účely se uplatňuje sazba za rešeršní služby.

Reprodukční služby

Z vybraných materiálů lze na požádání zhotovit jak papírové tak digitální kopie. Pro soukromé účely se tato služba zpoplatňuje dle sazebníku, který vychází z praxe obvyklé pro kopírování archivních materiálů (k nahlédnutí přímo v archivu).

Vědecký výzkum

Archiv vyvíjí vědeckovýzkumnou činnost v oblasti archivnictví, historie a příbuzných vědních oborů. Materiály, které přicházejí do archivu, jsou systematicky a metodologicky zpracovávány. Cílem činnosti archivu (daným zákonem) je maximální eliminace vlivů, které negativně působí na kvalitu (fyzický stav) takovýchto materiálů.

Přestože jsou archiválie odborně uchovávány, má na jejich životnost vliv mnoho faktorů, např. styk s lidskou pokožkou, prudký osvit (kopírování) atd. Proto byl zahájen projekt digitalizace, jehož cílem je umožnit vyhledávání elektronickou cestou a většinu cenných nebo často používaných materiálů předkládat v digitální podobě. V současné době je přístup do archivní databáze, která čítá více než 4000 obrazových záznamů fotografií a prospektů, umožněn pouze z interní firemní sítě, externím badatelům tedy pouze v našem archivu. Kromě pracovníků archivu se výzkumu věnují i vědečtí odborní pracovníci, studovat přicházejí i studenti vysokých škol, kteří se připravují ke zkouškám či vyhotovují seminární a diplomové práce.

Navrhovaná témata pro zpracování diplomových prací
Výroční zprávy archivu

Publikační činnost

Materiály uložené v archivu jsou vědeckou či populárně vědeckou činností prezentovány a pracovníci archivu tak pomáhají vytvářet obraz firmy v dějinném kontextu. V rámci kompetencí archivu jsou poskytovány údaje nejen tuzemskému a zahraničnímu odbornému tisku, ale i médiím, např. deníkům a rozhlasovým či televizním stanicím.

Publikace, které vznikly ve spolupráci s archivem

Články 2

Nové učebny teoretické výuky

Moderní a vzdušné třídy jsou skvělým zázemím pro pohodlnou a efektivní teoretickou výuku. Atmosféru v učebnách podtrhuje inspirativní a tematický design.

Nové prostory pro odborný výcvik

Odborný výcvik je velmi důležitou částí výuky pro všechny obory na Středním odborném učilišti Škoda Auto. Tomu odpovídají i prostory na naší škole, které mají vybavení potřebné pro kvalitní výuku odborného výcviku.

Jazykové centrum

Nové učebny v jazykovém centru, ve druhém patře naší školy, jsou svým rozestavěním speciálně uzpůsobeny pro výuku jazyků

Centrum robotiky

Naše moderní robotické centrum disponuje několika novými roboty. Žáci tedy mají možnost vyzkoušet si programování a obsluhu reálných robotů, které potkají i v provozech. Obsluhu robotů mají žáci možnost vyzkoušet nejprve ve virtuální realitě.

CNC centrum

Srdcem prvního patra je bezpochyby moderní CNC centrum, kde mají žáci možnost vyzkoušet a naučit se obsluhu CNC strojů a odnést si komlexní znalosti pro svoji budoucí kariéru. Mimo to je zde umístěno i vybavení pro technologii 3D tisku.

Multifunkční sál

Středem kulturního dění nejen na našem učilišti se pomalu stává multifunkční sál umístěný v přízemí naší školy, který je vybaven veškerým zázemím a technologiemi, které jsou potřeba k různým prezentacím, konferenčím, či jiným akcím.

Šatny

Pohodlí a bezpečí pro naše žáky zajišťují i nové šatny, kde má každý z žáků učiliště svou skříňku. Zde si může bezpečně uložit své věci a oblečení. Součástí šaten jsou i moderní sprchy a sociální zařízení.

Restaurace Akademie

Dobré jídlo si naši žáci mohou vychutnat v nové jídelně nesoucí název Restaurace Akademie. Kromě dobrého jídla a moderních prostor mají žáci i příspěvky na stravování od firmy Škoda Auto.

Relaxační kouty

O přestávkách, poledních pauzách nebo třeba o volné hodině mají žáci možnost využívat relaxační kouty, které jsou rozmístěné všude po škole. Jsou zde větší prostory obsahující například i Smart televizi či menší obsahující nejrůznější sedací vaky a pytle. Mimo standartní relaxační kouty je pro naše žáky připravena také venkovní terasa ve 2. patře budovy V12B.

Na základě podpisu memoranda 26. 2. 2014 o podpoře odborného vzdělávání a značných investic se rozeběhla naplno modernizace výukových prostor. ŠKODA AUTO investovala během uplynulých let více než 200 miliónů korun v projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Od roku 2014, kdy proběhlo slavnostní otevření suterénu, mají žáci nové světlejší a modernější šatny a sociální zázemí. Proměnou prošlo i technické zázemí (nová vzduchotechnika, rozvody vody, elektřiny, nový elektronický požární systém) a skladové prostory.

V dalších letech byla slavnostně otevřena např. nová laboratoř pneumatiky a mechatroniky a nová restaurace Akademie. Průběžně byly rekonstruovány učebny a dílny SOUs. Slavnostního otevření se dočkala i další fáze projektu Modernizace odborného vzdělávání, a sice v únoru 2017, kdy bylo otevřeno nové centrum robotiky, jazykové centrum a multifunkční sál.

Další značnou změnou je celková modernizace budovy ŠKODA Akademie, přidání schodiště společně s novým výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup do prostor školy. I v dalších letech bude modernizace školy a výuky pokračovat s ohledem na uplatnění nových technologií ve ŠKODA AUTO týkající se e-mobility, digitalizace a konektivity.

Example Link
Basic button