Odborné praxe v zahraničí

V rámci studia mají žáci možnost zúčastnit se odborné praxe v zahraničí v rozsahu 2 týdnů až 3 měsíců. Do projektu jsou zahrnuty tyto obory: Mechatronik, Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Průmyslový logistik, Autolakýrník, Autoelektrikář, eAutomechanik, Karosář, Automechanik - diagnostik, Nástrojař, Automontážní práce a nástavbové studium Provozní technika a Provozní elektrotechnika, Podnikání. Žáci jezdí do jednotlivých lokalit na základě oboru, který studují.

Na odborné praxe a stáže vyjíždí však nejenom žáci, ale také jejich učitelé. Ti v zahraničí stínují své kolegy a vzájemně si vyměňují zkušenosti s výukou. Pedagogičtí prácovníci dále mohou absolvovat i zahraniční odborné či jazykové kurzy. Zpravidla se jedná o kurzy zaměřené na moderní technologie a metody ve výuce, anglický či německý jazyk.

Tyto aktivity jsou spolufinancovány z programu Evropské unie ERASMUS+, prostřednictvím projektů "Poznej a zažij praxi v zahraničí" a "Zahraniční vzdělávání zaměstnanců".

Žákyně a žáci SOUs vyjíždějící na zahraniční odbornou stáž jsou ubytováni v dojezdové vzdálenosti od výkonu praxe. Ubytování, cesta, stravné a kapesné jsou kompletně hrazeny z finančních prostředků programu ERASMUS+

Seznam zahraničních partnerů

Example Link Audi Ingolstadt
Example Link Audi Györ
Example Link MAN Salzgitter
Example Link VW Braunschweig
Example Link VW Emden
Example Link VW Hannover
Example Link VW Kassel
Example Link Porsche Stuttgart
Example Link VW Poznaň
Example Link VW Slovakia
Example Link VW Navarra
Example Link Atec de Palmela

Jak se přihlásit?

Pokud máš zájem se stáže zúčastnit a jsi v posledním ročníku studia, tj. ve 3. nebo ve 4. ročníku nebo v nástavbovém studiu, stáhni si nebo si vyzvedni přihlášku od pana Jakuba Sedmihorského (budova V10, kancelář 436) a vyplněnou odevzdej opět v kanceláři 436 nebo zašli na
e-mail jakub.sedmihorsky@skoda-auto.cz.

Jak probíhá výběr žáků?

Žáci se vybírají na základě průměru známek za poslední uzavřené pololetí, známky z chování, známky z cizího jazyka, známky ze stěžejních odborných předmětů a odborné praxe dle váhy důležitosti. Dalšími kritérii jsou chování, doporučení třídního učitele a učitele odborného výcviku.
O výsledku jsou žáci i třídní učitel informováni nejpozději měsíc před zahájením výjezdu.

Spolufinancováno Evropskou unií.

Kontakty

Jakub Sedmihorský

Dana Šubrtová

Budova V12b, kancelář K110