eEDU

Projekt mezinárodní spolupráce pro rozvoj výuky

Úplný název projektu: Vzděláváme autoelektroniky a elektrotechniky pro výzvy budoucnosti
Registrační č. projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000048766
Období realizace: 01.04.2022 – 31.03.2024
Rozpočet projektu celkem: 60.000 EUR

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality odborné výuky a výcviku v oborech Autoelektronika a Elektrotechnika, a to především v návaznosti na současný a budoucí vývoj v oblasti elektromobility.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci s partnerem Duálna akadémia, z.z.p.o. z Bratislavy, která má za účel inovovat výuku v obou zapojených institucích. Prostřednictvím dvouleté intenzivní spolupráce v rámci projektu bude dosaženo:
  • zatraktivnění a zkvalitnění didaktiky a metodiky
  • inovace učebních osnov, studijních plánů a výukových materiálů
  •  zatraktivnění a zkvalitnění učeben pro výuku v oborech Autoelektronika a Elektrotechnika​​​​​​

Partner projektu

Duálna akadémia, z.z.p.o., Slovensko

Tento projekt byl finančně podpořen vzdělávacím programem Evropské unie, Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.