Slavnostní a jiné akce

Typography

Škoda Academy pořádá mnoho slavnostních a speciálních akcí při nejrůznějších příležitostech. Mezi nejčastější příležitosti patří slavnostní vyřazení absolventů školy, různé VIP návštěvy nebo jiné speciální akce.

Přehled uskutečněných akcí

Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů 2019

21.06.2019

Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů proběhlo v prostorách Škoda Muzea stejně jako vyřazení absolventů čtyřletých oborů. Ani zde nechyběl zajímavý program, hosté a celou akcí se nesla slavnostní atmosféra.

Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů 2019

07.06.2019

Začátkem června proběhlo již tradiční slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých maturitních oborů. Tato slavnostní akce je významná nejen pro žáky, ale i pro celé Škoda Auto Střední odborné učiliště. Kromě samotného předání maturitních vysvědčení byla akce plná zajímavého programu a jak je zvykem, zúčastnilo se jí spoustu zajímavých hostů.

Maturitní ples 2019

02.03.2019

Maturitní ples Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského, který se konal v prostorách Škoda Muzea. Kromě klasického šerpování maturantů byl program plesu plný zábavných vystoupení, hudby, tance a nechyběla ani tombola a půlnoční překvapení maturantů.

Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů

22.06.2018

Slavnostní ukončení studia absolventů tříletých oborů zakončené předáním výučních listů. Akce se zúčastnili rodinní příslušníci, absolventi i ředitel Středního odborného učiliště Škoda Auto Ing. Martin Slabihoudek.

Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů

22.06.2018

Žáci Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto si na začátku června slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení. Vyřazení se zúčastnila řada významných hostů. S absolventy se nejprve přivítal ředitel SOUs Škoda Auto Ing. Martin Slabihoudek. Kromě rodinných příslušníků a přátel maturantů přišly i zástupkyně firmy Škoda Auto Ing. Hana Kurzweilová, vedoucí Péče o management a Jana Klozová za Odbory KOVO.

Maturitní ples Středního odborného učiliště Škoda Auto

24.02.2018

Maturitní ples Středního odborného učiliště Škoda Auto již tradičně proběhl v moderních a reprezentativních prostorech Škoda Muzea. Budoucí maturanti si večer náležitě užili a my přejeme hodně štěstí k maturitě i do budoucího života.

Slavnostní otevření CNC Centra a Restaurace Akademie za účasti Bernharda Maiera

27.01.2016

V tento den bylo na naší škole slavnostně otevřeno nové CNC-Centrum a Restaurace Akademie. Tyto nové, vysoce moderní učebny a prostory otevřel předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier, předseda odborů KOVO MB, Jaroslav Povšík, člen představenstva společnosti za oblast personalistiky Bohdan Wojnar a člen představenstva za oblast výroby Michael Oeljeklaus. Ti měli také možnost setkat se s žáky, prohlédnout si pracoviště odborného výcviku a teorie a vyzkoušet si nové metody výuky s virtuálními programy.

Slavnostní otevření mechatroniky a suterénu

11.11.2014

Slavnostní otevření nových prostor mechatroniky a suterénu na Středním odborném učilišti Škoda Auto za účastni významných hostů. Prostory byly zmodernizovány v rámci projektu Modernizace.

Návštěva Ing. Petra Hrdličky, CSc., bývalého šéfkonstruktéra Škoda Auto

29.04.2014

Naši školu navštívil Ing. Petr Hrdlička, CSc., přední český automobilový konstruktér, vývojář a bývalý šéfkonstruktér Škoda Auto. Měl možnost shlédnout robotiku, svářecí školu, diagnostiku a ostatní prostory v přízemí školy. Žáci měli možnost ukázat a prezentovat projekt Citijet.