Organizace školního roku 

2023/2024

Termíny

4. 9. 2023 - 28. 6. 2024
4. 9. 2023 denní studium, kromě 1. ročníků a nástavbového studia,  v 8:00 h budova školy Zahájení školního roku
4. 9. 2023 1. ročníky denního studia, v 8:00 h, Škoda Muzeum Welcome Week / zahájení studia 
4. - 6. 9. 2023 MZ 2023 / podzimní termín, testy probíhají na určené spádové škole ! viz pozvánka Didaktické testy, společná část
6. - 15. 9. 2023  Nedamov, dle harmonogramu Adaptační pobyt, 1. ročníky
7. 9. 2023 MZ 2023 / podzimní termín Písemná práce, profilová část
12. 9. 2023 MZ 2023 / podzimní termín Ústní zkoušky, společná profilová část
12. 9. 2023 1. opravný termín, za šk. rok 2022/2023 Opravné závěrečné zkoušky, písemná část
13. - 14. 9. 2023 1. opravný termín, za šk. rok 2022/2023 Opravné závěrečné zkoušky, praktická část
15. 9 . 2023 1. opravný termín, za šk. rok 2022/2023 Opravné závěrečné zkoušky, ústní část
září / říjen 2023 dálkové studium / vyučení, dle rozpisu v Novince / Zahájení školního roku  Zahájení pravidelné výuky, zaměstnanci ŠA
29. 9. 2023 Ředitelské volno
26. - 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
20. 11. 2023 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
22. 11. 2023 od 15 h, závěrečné ročníky Třídní schůzky
2. 12. 2023 8 - 12 h Den otevřených dveří SOUs
12. 12. 2023 Písemná část / pro přihlášené, 2. opr. termín Opravné závěrečné zkoušky
13. - 14. 12. 2023 Praktická část / pro přihlášené, 2. opr. termín Opravné závěrečné zkoušky
15. 12. 2023 Ústní část / pro přihlášené, 2. opr. termín Opravné závěrečné zkoušky
21. - 22. 12. 2023 Ředitelské volno
23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
8. 1. - 12. 1. 2024 chata Světlanka, Rokytnice nad Jizerou Lyžařský výcvikový kurz, 1. ročníky
13. 1. 2024 8 - 12 h Den otevřených dveří SOUs
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
14. 2. 2024 12 - 16 h Den otevřených dveří
2. - 20. 2. 2024 Odevzdání přihlášek ke studiu ve SŠ
4. - 8. 3. 2024 Jarní prázdniny 
18. - 22. 3. 2024 chata Světlanka, Rokytnice nad Jizerou Lyžařský výcvikový kurz, 1. ročníky
22. 3. a 23. 3. 2024 Škoda Muzeum, od 18 h Maturitní ples
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
3. 4. + 4. 4. 2024 Maturitní zkouška 2024 Písemná práce CJL + ANJ
10. - 19. 4. 2024 Maturitní zkouška 2024 Praktická část / dle harmonogramu tříd (aplikace Bakaláři)
8. 4. 2024 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
10. 4. 2024 od 15 h, závěrečné ročníky Třídní schůzky
2. - 6. 5. 2024 Maturitní zkouška 2024 Didaktické testy MAT, ANJ, CJL
20. 5. - 31. 5. 2024 Maturitní zkouška 2024 Ústní zkoušky / dle harmonogramu tříd (aplikace Bakaláři)
27. - 31. 5. 2024 třída S3.K, S3.S a S3.Z Sportovně turistický kurz, 1 běh
3. - 7. 6. 2024 třída A2.A, K2, S2.E, S2.L a S2.S Sportovně turistický kurz, 2. běh
3. 6. 2024 Závěrečná zkouška 2024 Písemná část
4. -14. 6. 2024 Závěrečná zkouška 2024 Praktická část / dle harmonogramu tříd
7. 6. 2024 Škoda Muzeum, zahájení ve 13:00 h Slavnostní vyřazení maturantů
17. - 18. 6. 2024 Ústní zkoušky / dle harmonogramu tříd
21. 6. 2024 Škoda Muzeum, zahájení ve 13:00 h Slavnostní vyřazení absolventů s výučním listem
28. 6. 2024 Ukončení výuky ve 2. pololetí, vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny