Dokumenty školy

 

Školní vzdělávací programy


Pedagogické dokumenty, které vytváří žákům podmínky pro osvojení klíčových kompetencí a vzdělávacího obsahu stanovených v rámcovém vzdělávacím programu. Jsou založeny na využívání efektivních forem a metod výuky, umožňují přizpůsobovat vzdělání praxi. 

Denní studium
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik
MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik
ELEKTROTECHNIKA - IT Technik
MECHANIK SEŘIZOVAČ
AUTOELEKTRIKÁŘ - eAutomechanik
AUTOLAKÝRNÍK
ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
KAROSÁŘ 
NÁSTROJAŘ
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky
STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik
STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce 
Mechanik elektronik 
Mechanik strojů a zařízení 
Automechanik-diagnostik

Denní nástavbové studium
PROVOZNÍ TECHNIKA
PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
PODNIKÁNÍ

Dálkové studium
Autoelektrikář - eAutomechanik
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 

Výroční zpráva


Škoda Auto a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod informuje formou Výroční zprávy o výchovně vzdělávací činnosti školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími příslušnými vyhláškami MŠMT ČR.

Výroční zpráva 2022/2023
Příloha 1
Příloha 2
 

Zřizovací listina


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 29. 5. 2006 žádost právnické osoby s názvem Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské a Odborné učiliště, odštěpný závod, se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, ze dne 31. 3. 2006, která byla doplněna dne 23. 5. 2006 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo s účinností od 1. 9. 2006 o zápisu nového názvu právnické osoby.