Benefity pro žáky

Komu jsou benefity určeny?

Benefity mohou využívat žáci Škoda Auto Středního odborného učiliště. 
Na koho se mohu obrátit v případě dalších dotazů?

SOU strojírenské

• sekretariát školy, telefon: 326 8 17191
• e-mail: sou@skoda-auto.cz

Administrativní centrum Škoda Auto

Zaměstnanecké benefity 
• telefon: 734 298 648 nebo 730 861 792
• e-mail: benefity@skoda-auto.cz

Jistota zaměstnání ve Škoda Auto

Každý úspěšný absolvent Škoda Auto Středního odborného učiliště má garantované zaměstnání ve společnosti Škoda Auto.

Finanční odměny za studijní výsledky a praxi

Společnost Škoda Auto vyplácí žákům za studijní výsledky a odbornou praxi měsíční odměny.

Pracovní pomůcky

Škoda Auto žákům hradí pracovní oděv a obuv, ochranné pomůcky. Kromě toho také hradí podstatnou část nákladů na sportovně turistický a lyžařský kurz.

Operativní leasing

• Žáci Škoda Auto SOUs jsou oprávněni k pronájmu vozu od druhého ročníku standardního studia nebo v případě, že jsou žáky  nástavbového studia. Žáci podávají objednávku na vůz v pronájmu výlučně ve Škoda Zákaznickém centru. Žák se prokáže MFA kartou, občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list). Je-li žák mladší 18-ti let, musí být smlouva o pronájmu vozu uzavřena na jeho rodiče (zákonného zástupce). Rodič musí být přítomen při objednání vozu. Smlouva s leasingovou společností bude sepsána na jeho jméno.• Užívat vůz smí výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (další podrobnosti v Metodickém pokynu MP.4.003).• Po nástupu absolventů SOUs do Škoda Auto nebude uplatňována podmínka 6 měsíců
• Telefon: 326 831 222 /Škoda Auto Zákaznické centrum

Služby mobilního operátora

• Zvýhodněný měsíční paušál i pro žáky SOUs v rámci zaměstnaneckého programu T-Mobile včetně možnosti pořízení samostatné datové SIM pro distanční výuku za zvýhodněnou cenu

• Aktuální nabídku včetně přístupových údajů získáte na:

- E-mailové adrese benefity@skoda-auto.cz nebo sou@skoda-auto.cz

- Zaměstnaneckém portálu Škoda Auto, záložka Benefity a odměňování

- Telefon: 326 8 17191 (Sekretariát školy)

- U žáků mladších 18 let uzavře smlouvu zákonný zástupce

Společnost Škoda Auto žákům přispívá na:

• Stravování
• Jazykové a poznávací zahraniční zájezdy a exkurze

Úvěr na nový vůz

• Benefit je poskytovaný žákům Škoda Auto SOUs od druhého ročníku standardního studia nebo žákům nástavbového studia. Žák se prokáže MFA kartou, občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list) 

• Podmínkou je bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti a doklad o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem Škoda Auto. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003).

• Po nástupu absolventů SOUs do Škoda Auto nebude uplatňována podmínka 6 měsíců• Telefon: 326 831 222 (Zákaznické centrum) nebo 326 831 178 (Volkswagen Financial Services)

Zvýhodněný nákup výpočetní techniky

• Žáci si mohou objednat zvýhodněné produkty softwaru či hardwaru od smluvních partnerů Škoda Auto

• Aktuální nabídku včetně přístupových údajů získáte na:

- E-mailové adrese benefity@skoda-auto.cz

- Zaměstnaneckém portálu Škoda Auto, záložka Benefity a odměňování

Nákup nového vozu za zvýhodněnou cenu

• K nákupu vozu je oprávněn žák Škoda Auto SOUs od 2. ročníku denního studia (žáci denního nástavb. studia od 1. ročníku). Žák se prokáže MFA kartou a občanským průkazem, při nákupu vozu s financováním i druhým dokladem totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list)

• Při nákupu vozu s financováním je podmínkou bonitní ručení (ručitel musí být občan ČR starší 18ti let), ručitel předkládá dva doklady totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz) a potvrzení o výši příjmu za poslední tři měsíce, pokud není zaměstnancem Škoda Auto. Dále smí vůz užívat výlučně žák (pokud již vlastní řidičské oprávnění) nebo přímý rodinný příslušník (viz Metodický pokyn MP.4.003). Po nástupu absolventů SOUs do Škoda Auto nebude uplatňována podmínka 6 měsíců.

• Telefon: 326 831 222 (Škoda Auto Zákaznické centrum)

Služby servisního centra Škoda

• Servisní centrum nabízí žákům 10 % slevu na práci a dále 10 % slevu na originální příslušenství a 15 % slevu na originální díly

• Žák se prokáže MFA kartou

• Telefon: 326 8 16147

Prodej originálních dílů

• Zákaznické centrum nabízí 15 % slevu na originální díly a 10 % na originální příslušenství

• Žák se prokáže MFA kartou

• Telefon: 326 8 31231 (Zákaznické centrum)

Prodej reklamních předmětů

• Reklamní předměty za zvýhodněnou cenu si mohou žáci zakoupit v budově Škoda Muzea a v prostorách Zákaznického centra

• Žák se prokáže MFA kartou

• Telefon: 326 8 32038 (Škoda Muzeum); 326 8 31222 (Zákaznické centrum)

Studium flexibilně i z domova

V rámci studia na Středním odborném učilišti mohou žáci nově využívat aplikace z řady Office 365 až na 5 soukromých zařízeních. Studiu z domova či na cestě ze školy tak nestojí již nic v cestě. Pro aktivaci se stačí přihlásit www.office.com, zadat svůj školní účet a kliknou na "Stáhnout Office". 

Cestovní pojištění

Ve spolupráci s cestovní pojišťovnou UNIQA je připraveno pro zaměstnance Škoda Auto a také žáky SOUs, kteří vyjíždí za individuální turistikou nebo sportem do zahraničí, celoroční cestovní pojištění. (např. Tarif I – individuální pojištění za cenu 255 Kč / 1 osoba.) Více informací o rozsahu pojištění a podmínkách, formulář, získáte na Škoda Space v záložce Benefity a odměňování nebo na sekretariátu školy, telefon 326 817 191.

Výroba duplikátů klíčů

• Centrum výroby duplikátů klíčů nabízí výrobu duplikátů všech běžných druhů klíčů, včetně prodloužených klíčů do bezpečnostního kování a barevných hliníkových klíčů. Nevyrábí se klíče bezpečnostní a speciální.

• Skladem jsou též barevné rozlišovače klíčů, barevné popisky s kroužkem na klíče a kroužky na klíče samostatné a další doplňkové předměty.

• Centrum výroby duplikátů klíčů v Mladé Boleslavi je umístěno v hale U3, žáci se prokazují MFA kartou.•

• Telefon: 326 8 19373

Výhody pro naše žáky

závěrečných ročníků

Nabídka bezúčelového úvěru

• Pro absolventy SOUs, zaměstnané ve Škoda Auto se smlouvou na dobu neurčitou

• Ostatní podmínky jsou stejné jako u jiných zaměstnanců

• Tel.: 326 831 178 (Volkswagen Financial Services s.r.o., Zákaznické centrum)

* U takto označených benefitů je nutné dosáhnout věku 18 let

Prodej dílů

• Žáci mají možnost nákupu dílů druhé jakosti s výrazným cenovým zvýhodněním

• Žák se prokáže MFA kartou

• Tel.: 326 8 14405, 326 8 12330 (prodejny u 4. a 8. brány)

* U takto označených benefitů je nutné dosáhnout věku 18 let