Nástavbové studium

Denní nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů se strojírenským nebo elektro zaměřením / pouze pro absolventy naší školy, kteří si tímto dvouletým studiem doplní střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024
V letošním roce je nově možnost podat až 3 přihlášky na 3 obory vzdělání střední školy, TERMÍN pro podávání přihlášek je od 1. února do 20. února 2024.

Podání přihlášky je možné:
1. plně digitální formou s ověřením uchazeče prostřednictvím identity občana  / na adrese https://dipsy.cz/
2. podání přihlášky listinně s podporou elektronického systému / na adrese https://dipsy.cz/
3. podání přihlášky jen v listinné podobě na tiskopisu / poštou na adresu školy nebo osobně na studijním oddělení Škoda Auto SOUs

Na všech přihláškách bude uvedena stejná priorita oborů vzdělání, tzn. stanovení pevného pořadí oborů podle volby uchazeče (největší zájem o obor na prvním místě, nepůjde po 20. 2. 2024 změnit). Je možné si vybrat pouze JEDNU z možností podání přihlášek, ideálně tu první. 

Povinnou přílohou přihlášky je potvrzený tiskopis lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání od lékaře /  vyžadujeme na všechny obory vzdělání / musí být vyplněn kód a název zvoleného oboru / oborů vzdělání přímo na lékařském posudku. 
Uchazeči o nástavbové studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka (12.04. a 15.04.2024) a školní přijímací zkoušku z angličtiny (termín školní zkoušky získají uchazeči prostř. pozvánky) podobně jako uchazeči ze ZŠ, kteří se hlásí na maturitní obory.

Na této adrese www.prihlaskynastredni.cz naleznete veškeré informace k podávání přihlášek, tiskopis přihlášky, tiskopis lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a další dokumenty týkající se přijímacího řízení včetně odkazu pro vkládání přihlášek a příloh do digitálního přihlašovacího systému DIPSY.

Veškeré podrobné informace k přijímání žáků ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 včetně počtu přijímaných uchazečů naleznete v dokumentu KRITÉRIA pro přijímání žáků do 1. ročníku - denní nástavbové studium
.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle NV č. 211/2010 Sb., v platném znění

Provozní technika

Example Link Zjistit více

Provozní elektrotechnika

Example Link Zjistit více

Podnikání

Example Link Zjistit více