Welcome Week

Typography

Welcome Week je akce připravena pro žáky, kteří nastoupili ke studiu na Střední odborné učiliště Škoda Auto do 1. ročníků a pomáhá jim snáze se adaptovat na nové prostředí Škoda Auto, poznat nové učitele a spolužáky a celkově zpříjemnit přestup ze základní školy.

Škoda Academy ​​​​​​pracuje nejen na modernizaci vybavení a prostor školy, zároveň zdokonaluje vzdělávací, výchovné a informační prvky pro žáky i pedagogy učiliště. Jednou z důležitých akcí je i Welcome Week, který se koná začátkem školního roku. Co všechno je pro žáky připraveno?

První den se představuje škola, její cíle, možnosti spolupráce na projektech školy apod., žáci jsou seznámeni se školou a firemní kulturou, účastní se besedy s absolventy a je jim představen unikátní projekt Azubi Car, na kterém se aktivně podílejí samotní žáci. Druhý den žáci zažijí prezentace v kontextu minulosti, současnosti i budoucnosti a jsou jim podány informace o technologiích vozů Škoda Auto. Následují odborná úvodní školení prováděná odbornými útvary firmy.

Další dny se žáci seznamují se svými spolužáky a pedagogy v rámci adaptačního programu. Doufáme, že úsměv a nadšení z Welcome Week a z těchto kurzů si žáci ponechají po celou dobu studia a vezmou si do života jen ty nejhezčí vzpomínky.

Další akce a události

Žádné výsledky