Girls Day

Typography

Jedním z cílů Škoda Academy je zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání a představení dívkám možnosti technického vzdělávání. Proto každý rok učiliště pořádá akci Girls Day. Tento den dívkám přiblíží možnosti studia technických oborů na Škoda Auto a.s., Středním odborném učilišti  a seznámí je s prostředím školy i firmy pomocí připravených aktivit a interaktivních her. 

Během akce se také účastnice setkají se současnými žákyněmi učiliště. Účastnice akce tak mají možnost zjistit informace přímo od současných žákyň školy. Dívky jsou zastoupeny téměř ve všech oborech vzdělání, které škola nabízí. Největší zájem mají dívky o obor Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik), Operátor logistiky a Autolakýrník. Žákyně se vzdělávají v nově vybudovaných učebnách vybavených nejmodernější technikou.

Kvalifikované odborné vzdělávání na firemním odborném učilišti nabízí žákům a žákyním vynikající profesní základ a automobilce zajišťuje kvalifikované pracovníky zejména v technických oborech. Důraz je kladen především na propojení teorie a praxe a využívání nejnovějších technologií a metod výuky.

Mimo akce Girls Day pořádá pravidelně Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště i Dny otevřených dveří pro všechny zájemce a veřejnost.

Organizační informace

Akce Girls Day se mohou zúčastnit dívky z 8. tříd základních škol, společně s pedagogickým doprovodem. Základní školy jsou včas před akcí osloveny s možností účasti na této akci.

Na akci Girls Day budou pořizovány fotografické a zvukové záznamy zachycující osobu účastníka, které mohou být následně použity pro zpravodajské a informační účely Škoda Academy (internetové stránky a další média). V případě, že účastník nesouhlasí s použitím svého záznamu, ať nás kontaktuje na e-mailové adrese jitka.buriankova@skoda-auto.cz. ​​​​​​​

Další akce a události

Otevřít detail
Echt Praxe

Echt Praxe 2024

20. 06. 2024
-
20. 06. 2024
Čt 8:30-14:45
Akce pro žáky 8. tříd ZŠ, ve které prozkoumají prostředí školy, navštíví Lean Centrum a dozví se více o bezpečnosti dopravy.
Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské