Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zařízení, které představuje vzájemný propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb ve škole.

Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn.

Veškeré standardní poradenské a konzultační služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy.
 

Péče o žáky ze speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Ilona Turzová

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Telefon: 730 866 009
E-mail: ilona.turzova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 1. patro, č. dveří 125

Mgr. Karel Horčička

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Telefon: 704 941 046
E-mail: karel.horcicka1@skoda-auto.cz
Budova V12B, 1. patro, č. dveří 125

Výchovné poradenství a prevence

Mgr. Martina Němcová

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 326 813 698
E-mail: martina.nemcova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 1. patro, č. dveří 127

Bc. Milan Sychra

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 730 862 082 
E-mail: milan.sychra@skoda-auto.cz
Budova V10, přízemí, 010 - pracoviště odb. výcviku

Bc. František Komberec

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 730 863 783
E-mail: frantisek.komberec@skoda-auto.cz
Budova V14, 1. patro, č. dveří 125

Zdeňka Stará

Školní metodik prevence negativních jevů
Telefon: 731 295 594
E-mail: zdenka.stara@skoda-auto.cz
Budova V10, 2. patro, č. dveří 201

Mgr. Milan Kokeš

Poradenská činnost pro žáky speciálních tříd
Telefon: 704 940 108
E-mail: milan.kokes@skoda-auto.cz
Budova V10, 3. patro, č. dveří 322

Naše škola nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství pro všechny žáky, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, na jejíž zvládnutí již nestačí sami. Služba je zdarma a je anonymní a krizový intervent je vázán mlčenlivostí. Krizová intervence je poskytována odborníky s výcvikem v krizové intervenci, a to krátkodobě. Pomáhá překlenout období krize, kdy rozšiřuje dovednosti jedince situaci zvládnout vlastními silami, minimalizuje možná rizika, staví na jeho předchozích zkušenostech a hledá podporu v jeho přirozené sociální síti. Domluvit si schůzku s krizovým interventem můžete prostřednictvím e-mailu: jaromir.batora@skoda-auto.cz

Mgr. Jaromír Bátora

Krizový intervent
Telefon: 730 860 714
E-mail: jaromir.batora@skoda-auto.cz
Budova V12B, 2. patro, č. dveří 208

Poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Věra Jirovcová

Poradenská činnost pro vzdělávací a profesní dráhu 
Telefon: 731 297 789
E-mail: vera.jirovcova@skoda-auto.cz
Budova V12B, 2. patro, č. dveří 230