Rada žáků

Při Škoda Auto a. s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod pracuje již několik let školní parlament s názvem Rada žáků.  Tato rada sdružuje zástupce jednotlivých tříd, kteří se schází v průběhu školního roku se zástupcem vedení školy. Smyslem těchto setkání je přímý kontakt žáků a vedení školy, možnost včas a konstruktivně řešit problémy žáků, jejich náměty, návrhy a nápady. Naopak vedení školy má možnost předat informace žákům o svých záměrech. Zástupci tříd pak informují své třídní kolektivy o činnosti Rady žáků v rámci třídnických hodin. Smyslem je vzájemná spolupráce, porozumění a vědomí, že i žáci mohou ovlivnit chod "své" školy.

Zasedání rady žáků

Vždy od 13:30 h, budova V12B, u Pyramidy nebo online přes MS Teams