Modernizace školy

Typography

Na základě podpisu memoranda 26. 2. 2014 o podpoře odborného vzdělávání a značných investic se rozeběhla naplno modernizace výukových prostor. Škoda Auto investovala během uplynulých let více než 200 miliónů korun v projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Od roku 2014, kdy proběhlo slavnostní otevření suterénu, mají žáci nové světlejší a modernější šatny a sociální zázemí. Proměnou prošlo i technické zázemí (nová vzduchotechnika, rozvody vody, elektřiny, nový elektronický požární systém) a skladové prostory.

V dalších letech byla slavnostně otevřena např. nová laboratoř pneumatiky a mechatroniky a nová restaurace Akademie. Průběžně byly rekonstruovány učebny a dílny SOUs. Slavnostního otevření se dočkala i další fáze projektu Modernizace odborného vzdělávání, a sice v únoru 2017, kdy bylo otevřeno nové centrum robotiky, jazykové centrum a multifunkční sál.

Další značnou změnou je celková modernizace budovy Škoda Academy, přidání schodiště společně s novým výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup do prostor školy. I v dalších letech bude modernizace školy a výuky pokračovat s ohledem na uplatnění nových technologií ve Škoda Auto týkající se e-mobility, digitalizace a konektivity.

Nové učebny teoretické výuky

Moderní a vzdušné třídy jsou skvělým zázemím pro pohodlnou a efektivní teoretickou výuku. Atmosféru v učebnách podtrhuje inspirativní a tematický design.

Nové prostory pro odborný výcvik

Odborný výcvik je velmi důležitou částí výuky pro všechny obory na Středním odborném učilišti Škoda Auto. Tomu odpovídají i prostory na naší škole, které mají vybavení potřebné pro kvalitní výuku odborného výcviku.

Jazykové centrum

Nové učebny v jazykovém centru, ve druhém patře naší školy, jsou svým rozestavěním speciálně uzpůsobeny pro výuku jazyků

Centrum robotiky

Naše moderní robotické centrum disponuje několika novými roboty. Žáci tedy mají možnost vyzkoušet si programování a obsluhu reálných robotů, které potkají i v provozech. Obsluhu robotů mají žáci možnost vyzkoušet nejprve ve virtuální realitě.

CNC centrum

Srdcem prvního patra je bezpochyby moderní CNC centrum, kde mají žáci možnost vyzkoušet a naučit se obsluhu CNC strojů a odnést si komlexní znalosti pro svoji budoucí kariéru. Mimo to je zde umístěno i vybavení pro technologii 3D tisku.

Multifunkční sál

Středem kulturního dění nejen na našem učilišti se pomalu stává multifunkční sál umístěný v přízemí naší školy, který je vybaven veškerým zázemím a technologiemi, které jsou potřeba k různým prezentacím, konferenčím, či jiným akcím.

Šatny

Pohodlí a bezpečí pro naše žáky zajišťují i nové šatny, kde má každý z žáků učiliště svou skříňku. Zde si může bezpečně uložit své věci a oblečení. Součástí šaten jsou i moderní sprchy a sociální zařízení.

Restaurace Akademie

Dobré jídlo si naši žáci mohou vychutnat v nové jídelně nesoucí název Restaurace Akademie. Kromě dobrého jídla a moderních prostor mají žáci i příspěvky na stravování od firmy Škoda Auto.

Relaxační kouty

O přestávkách, poledních pauzách nebo třeba o volné hodině mají žáci možnost využívat relaxační kouty, které jsou rozmístěné všude po škole. Jsou zde větší prostory obsahující například i Smart televizi či menší obsahující nejrůznější sedací vaky a pytle. Mimo standartní relaxační kouty je pro naše žáky připravena také venkovní terasa ve 2. patře budovy V12B.

Nové učebny teoretické výuky

Moderní a vzdušné třídy jsou skvělým zázemím pro pohodlnou a efektivní teoretickou výuku. Atmosféru v učebnách podtrhuje inspirativní a tematický design.

Nové prostory pro odborný výcvik

Odborný výcvik je velmi důležitou částí výuky pro všechny obory na Středním odborném učilišti Škoda Auto. Tomu odpovídají i prostory na naší škole, které mají vybavení potřebné pro kvalitní výuku odborného výcviku.

Jazykové centrum

Nové učebny v jazykovém centru, ve druhém patře naší školy, jsou svým rozestavěním speciálně uzpůsobeny pro výuku jazyků

Centrum robotiky

Naše moderní robotické centrum disponuje několika novými roboty. Žáci tedy mají možnost vyzkoušet si programování a obsluhu reálných robotů, které potkají i v provozech. Obsluhu robotů mají žáci možnost vyzkoušet nejprve ve virtuální realitě.

CNC centrum

Srdcem prvního patra je bezpochyby moderní CNC centrum, kde mají žáci možnost vyzkoušet a naučit se obsluhu CNC strojů a odnést si komlexní znalosti pro svoji budoucí kariéru. Mimo to je zde umístěno i vybavení pro technologii 3D tisku.

Multifunkční sál

Středem kulturního dění nejen na našem učilišti se pomalu stává multifunkční sál umístěný v přízemí naší školy, který je vybaven veškerým zázemím a technologiemi, které jsou potřeba k různým prezentacím, konferenčím, či jiným akcím.

Šatny

Pohodlí a bezpečí pro naše žáky zajišťují i nové šatny, kde má každý z žáků učiliště svou skříňku. Zde si může bezpečně uložit své věci a oblečení. Součástí šaten jsou i moderní sprchy a sociální zařízení.

Restaurace Akademie

Dobré jídlo si naši žáci mohou vychutnat v nové jídelně nesoucí název Restaurace Akademie. Kromě dobrého jídla a moderních prostor mají žáci i příspěvky na stravování od firmy Škoda Auto.

Relaxační kouty

O přestávkách, poledních pauzách nebo třeba o volné hodině mají žáci možnost využívat relaxační kouty, které jsou rozmístěné všude po škole. Jsou zde větší prostory obsahující například i Smart televizi či menší obsahující nejrůznější sedací vaky a pytle. Mimo standardní relaxační kouty je pro naše žáky připravena také venkovní terasa ve 2. patře budovy V12B.