26-41-L/52

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA 

Tento obor nabízíme v denním studiu pouze pro žáky naší školy. Studium je určeno pro absolventy skupiny oborů vzdělání 26 – Elektrotechnika. Obor vzdělání Provozní elektrotechnika prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru zaměření elektro. Toto prohloubení je zaměřeno na technickou stránku provozu v průmyslu v oblasti elektrotechniky. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje kvalifikovaný výkon činnosti při diagnostikování, údržbě a opravách motorových vozidel.
Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými a bezpečnostními požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách strojů, přístrojů a zařízení, umí samostatně měřit elektrické veličiny, vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků a vypracovávat předepsanou dokumentaci o měření. Zjišťuje a odstraňuje závady, provádí revize, prohlídky, běžnou údržbu a opravy elektrických zařízení. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti Škoda Auto a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Způsob ukončení středního vzdělání

Studium je ukončení maturitní zkouškou, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Denní studium

1. ročník 2. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 6
Anglický jazyk 3 3 6
Dějepis 0 1 1
Matematika 3,5 3,5 7
Fyzika 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 0 2
Ekonomika 2 2 4
Elektrotechnika 2,5 2,5 5
Technologie 3 3 6
Elektronika 2,5 2,5 5
Elektrotechnická měření 2 3 5
Elektrické stroje a přístroje 2 2 4
Společenské vědy 1 0 1
Technologická cvičení 2 2 4
Celkem 32 32 64

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 1 1

Učební plán - dálkové studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Dálkové studium

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 0,5 0,5 1 2
Cizí jazyk 1 1 1 3
Dějepis 0,5 0 0 0,5
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 0,5 0,5 0 1
Ekonomika 0 0,5 0,5 1
Informační a komunikační technologie 0,5 0,5 0,5 1,5
Elektrická měření 0 0 1 1
Elektronika 1 1 0 2
Elektrotechnika 2 1 1 4
Elektrické stroje a přístroje 0 1 1 2
Celkem 7 7 7 21