23-43-L/51

PROVOZNÍ TECHNIKA

Tento obor nabízíme v denním studiu pouze pro žáky naší školy.
Studium je určeno pro absolventy skupiny oborů vzdělání 23 – Strojírenství a strojírenská výroba. Absolvent oboru Provozní technika má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatní se ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik. Získal vědomosti, dovednosti a návyky pro zabezpečení žádoucího průběhu výrobních procesů, popř. vedení výrobních, kontrolních, servisních a opravárenských úseků a provozů ve strojírenském průmyslu. Absolvent dokáže operativně navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky, které jsou potřebné ke strojírenské výrobě.
Je schopen kontrolovat a posuzovat kvalitu vyrobených nebo opravených součástí, smontovaných skupin a celků strojírenských výrobků a zařízení, provádět jejich funkční zkoušky a vypracovat dokumentaci o měřeních a zkouškách. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti Škoda Auto a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Způsob ukončení středního vzdělání

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 6
Anglický jazyk 3 3 6
Dějepis 0 1 1
Matematika 3,5 3,5 7
Fyzika 2 2 4
Tělesná výuka 2 2 4
Ekonomika 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 0 2
Mechanika 2 2 4
Technická měření 1 1 2
Společenské vědy 1 0 1
Technická dokumentace 2 2 4
Materiály 1 0 1
Strojírenská výroba 3 3 6
Technologická cvičení 1 3 4
Laboratorní cvičení 2 2 4
Programování 2 2 4
Celkem 32,5 31,5 64

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 1 1

Učební plán - dálkové studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 0,5 0,5 1 2
Cizí jazyk 1 1 1 3
Dějepis 0,5 0 0 0,5
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 0,5 0,5 0 1
Ekonomika 0 0,5 0,5 1
Informační a komunikační technologie 0,5 0,5 0,5 1,5
Mechanika 0,5 0,5 0,5 1,5
Technická měření 0 0 0,5 0,5
Stroje a zařízení 0,5 0 0 0,5
Technická dokumentace 0,5 0,5 0 1
Materiály 0,5 0 0 0,5
Strojírenská výroba 1 1 1 3
Technologická cvičení 0 1 1 2
Celkem 7 7 7 21