23-61-H/01

AUTOLAKÝRNÍK

Ukaž barvu!

Po ukončení přípravy v oboru AUTOLAKÝRNÍK a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v pracovních postupech a v dokumentaci, zná pracovní postupy jednotlivých lakýrnických prací a provádí příslušné písmomalířské práce. Samostatně volí správný a bezpečný pracovní postup při nátěrech.
Umí zvolit pracovní pomůcky podle pracovních návodů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup zhotovení nátěru. Je schopen rozlišovat lakýrnické materiály podle označení ČSN a ON, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání včetně bezpečnostních předpisů, předpisů pro ochranu zdraví i ochranu životního prostředí.
Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní pracovní pomůcky, nátěrové i ostatní hmoty, pomocné a ochranné pomůcky a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál a rozmístit a předkreslit příslušný motiv a text.
Příprava v oboru Autolakýrník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen samostatně se orientovat ve všech lakýrnických pracovních postupech a samostatně volit správný pracovní postup při náročných písmomalířských a dekoratérských pracích při míchání a tónování barev na stejný odstín, při opravách hotových lakovaných výrobků a provádění nových nátěrů a nástřiků. Při všech těchto činnostech je schopen provádět vizuální průběžnou kontrolu.

Po škole dokážeš

- Volit správné a bezpečné pracovní postupy při lakování karoserií

- Znát postup sériového lakování karoserií ve ŠKODA AUTO a.s.

- Míchat barvy do jakýchkoli odstínů

- Provádět lakové úpravy

- Najít uplatnění ve ŠKODA AUTO a.s. při lakování karoserií vozů a jejich opravách

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1,5 1,5 0 3
Základy ekologie a chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 1,5 1 1 3,5
Materiály 1 0,5 0,5 2
Strojnictví 1 1 0 2
Technologie 2 2,5 2,5 7
Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5
Chemie 1 0 0 1
Řízení motorových vozidel sk. B 0 1 1 2
Strojírenská technologie 1 1 0 2
Celkem 31 34 33 98

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium