26-57-H/01

AUTOELEKTRIKÁŘ - eAutomechanik

Dej tomu šťávu!

Absolvent oboru AUTOELEKTRIKÁŘeAUTOMECHANIK ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.
Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.
Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.
Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad.

Po škole dokážeš

- Provádět údržbu a opravy motorových vozidel

- Řídit vozidla skupiny B (C)

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřící přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin

- Hledat technické závady vozidla podle servisní dokumentace

- Najít uplatnění v různých výrobních a opravárenských provozech

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1,5 1,5 0 3
Základy ekologie a chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Automobily 1,5 1 1,5 4
Autoelektrika 0 2 3 5
Základy elektrotechniky 3,5 0 0 3,5
Elektronika 0 1 1,5 2,5
Řízení motorových vozidel B, C 0 1 1 2
Autoelektrika 0 2 3 5
Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5
Celkem 30 33 35,5 98,5

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium