26-41-M/01

ELEKTROTECHNIKA - IT Technik

Naprogramuj to!

Absolvent oboru ELEKTROTECHNIKA - IT Technik je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, disponuje požadovanými vědomostmi a dovednostmi. Uplatní se v oblasti programování aplikací za využití databázových systémů a služeb počítačové sítě. Vzhledem k aktivním dovednostem z oblasti zpracování dat mohou absolventi tohoto oboru zastávat funkci správců podnikového informačního systému.
Absolvent je kvalifikovaným odborníkem v oblasti návrhu a realizace průmyslových počítačových systémů a linek, dále pak v oblasti robotizace. Dalšími možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, rozpoznávací a čtecí technická zařízení.

Po škole dokážeš

- Rozumět nejnovějším IT průmyslovým technologiím včetně jejich programování

- Ovládat CAD systém, 3D tisk, virtuální realitu, rozšířenou realitu a další moderní techniku

- Vyznat se v elektrotechnice

- Najít široké možnosti uplatnění ve všech oblastech elektro a IT

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3,5 3,5 2 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 1 0 0 1 2
Matematika 4 3 2 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0 3
Ekonomika 0 0 0 3 3
Elektronika 0 2 0 0 2
Číslicová technika 0 0 2 0 2
Hardware 2 0 0 0 2
Počítačové sítě 0 1 1 2 4
Operační systémy 0 1 2 2 5
Programování 1 1 1 3 6
Elektrická měření 0 1 0 0 1
Technická dokumentace 1 1 0 0 2
Odborný výcvik 2,5 10,5 14 7 34
Základy elektrotechniky 6 2 0 0 8
Datová analýza 0 0 1 0 1
Hardware 2 0 0 0 2
Laboratorní cvičení 0 0 0 2 2
Celkem 32 34 32 32 130

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium