23-55-H/02

KAROSÁŘ

Nebuď nabroušenej

Po ukončení přípravy umí absolvent oboru KAROSÁŘ při výrobě a montáži jednoduchých součástí a dílů z jemných plechů číst technické výkresy a podle nich určit tvar a rozměry výrobků. Je schopen pořídit jednoduché dílenské náčrtky výrobků a výpočtem stanovit spotřebu materiálu. Dovede připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nářadí a nástroje, zvolit a seřídit základní klempířské stroje, rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů, vykonávat veškeré základní operace při ručním dělení, tváření a spojování plechů, používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů.
Dovede vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, řezat závity, brousit na kotoučové brusce, pájet na měkko i na tvrdo, svařovat plamenem, svářet elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, svářet elektrickým odporem, provádět základní nátěry a kontrolovat slícování, rovinnost a přesnost tvarů dílů.
Absolvent dokáže při výrobě a opravách karoserií stanovit rozsah potřebné opravy a určit její způsob, volit nářadí a nástroje pro demontáž a montáž dílů při opravách, zvolit a používat zařízení k rovnání karoserií a obsluhovat zdvihací zařízení, používaná při opravách. Umí samostatně demontovat plechové díly karoserií, samostatně zhotovit složitější plechové díly karoserií, rovnat součásti a díly po svařování a samostatně realizovat střední opravu karoserie.
Součástí obsahu přípravy je absolvování kurzu svařování v ochranné atmosféře.

Po škole dokážeš

- Číst technické výkresy a určit podle nich tvar a rozměry výrobku a stanovit spotřebu materiálu

- Montovat a demontovat plechové díly karoserie

- Samostatně zhotovit složitější plechové díly

- Svařovat v ochranné atmosféře

- Vyrovnávat a lícovat díly karoserie

- Najít uplatnění zejména při výrobě a opravách karoserií vozu

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1,5 1,5 0 3
Základy ekologie a chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 1,5 1 1 3,5
Strojírenská technologie 1,5 1 0 2,5
Strojnictví 1 1 0 2
Technologie 1,5 1,5 4 7
Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5
Řízení motorových vozidel sk. B 0 1 1 2
Technologická cvičení 0 0 1 1
Celkem 30,5 34 34 98,5

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium