23-45-L/01

MECHANIK SEŘIZOVAČ

Seřizuj, ať to šlape

Absolvent oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ umí seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky a vrtačky), umí seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídicí programy.
Absolvent dovede samostatně používat měřidla a měřicí přístroje používané ve strojírenství. Osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí.
Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů s CNC řízením, obráběcích center a obráběcích linek, využívat nekonvenčních metod obrábění, osvojit si pokrokové metody práce, sestavovat složitější řídicí programy pro číslicově řízené stroje, navrhovat náročnější technologické postupy a aby byl schopen přizpůsobovat se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění.

Po škole dokážeš

- Obsluhovat a programovat číslicově řízené stroje (CNC)

- Uplatnit se při kontrole CNC, jejich seřizování a údržbě

- Navrhnout technologické postupy výroby

- Pracovat na konvenčních obráběcích strojích (soustruzích a frézkách)

- Obsluhovat průmyslového robota

- Pracovat s 3D tiskárnou

- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3,5 3,5 2 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 1 0 0 1 2
Matematika 4 3 2 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0 3
Ekonomika 0 0 0 3 3
Technická dokumentace 2 2 1 0 5
Strojírenská technologie 1,5 1 1 0 3,5
Strojnictví 2 1 0 0 3
Mechanika 0 2 2 0 4
Elektrotechnika 0 0 0 1 1
Automatizace 0 0 0 1 1
Laboratorní cvičení 0 0 0 3 3
Technologie 2 2,5 2 2 8,5
Odborný výcvik 2,5 10,5 14 7 34
Technologická cvičení 0 0 3 3 6
Celkem 29,5 33,5 35 33 131

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium