26-41-L/01

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik

Buď pánem robotů!

Očima absolventa

„V rámci oboru jsem se naučil základy z mnoha odvětví jako například CNC, automatizace, robotika, pneumatika, hydraulika a elektronika. Díky tomu jsem neměl žádný problém s uplatněním v rámci své další pozice. Studium bylo celkově super a obzvláště zábavná pak je práce s moderními technologiemi, které jsou na učilišti k dispozici. Určitě je ale důležité zajímat se o svůj obor a získat také nějaký obecný přehled.“ Radek Moucha, absolvent oboru IT Mechatronik (2015-2019)
MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik je obor se širokým elektrotechnickým základem a se specializací již od druhého ročníku. Teoretická i praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických a mechatronických systémů v oblasti automatizace. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických a elektromechanických systémech daného oboru. Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických a mechatronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou technologických systémů, především investičních celků a jejich částí (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, průmyslové roboty).
Aplikuje základní poznatky z elektroniky, elektrotechniky a fluidní techniky na konkrétní podmínky. Používá komplexní technickou dokumentaci v papírové i elektronické formě. Umí navrhnout části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody mechatronických systémů, je schopen instalovat průmyslové rozvody. Orientuje se v číslicové technice a komunikačních systémech. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Umí používat výpočetní techniku včetně průmyslových aplikací.

Po škole dokážeš

- Vyznat se v průmyslové elektronice, automatizaci, robotice, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a rozumět tomu, jak tyto stroje komunikují s mechatronickými prvky

- Sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat mechatronické systémy

- Podle dokumentace seřizovat a ošetřovat mechatronické systémy, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat jejich závady a ty odstraňovat

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3,5 3,5 2 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 1 0 0 1 2
Matematika 4 3 2 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0 3
Ekonomika 0 0 0 3 3
Technická dokumentace 1 1 1 1 4
Základy strojírenské výroby 2 1 0 0 3
Mechanika 0 1 0 0 1
Elektrická měření 0 1 0 0 1
Základy elektrotechniky 6 2 0 0 6
Elektronika 0 1 1 1,5 3,5
Elektrotechnická zařízení 0 0 1 1,5 2,5
Mechatronika 0 0 2 3 5
Odborný výcvik 2,5 10,5 12 7 32
Programování 0 2 2 0 4
Číslicová technika 0 1 1 0 2
Laboratorní cvičení 0 0 2 0 2
Celkem 31 35 33 30 129

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Cvičení matematiky 0 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium