23-51-H/01

STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik

Staň se lékařem strojů!

Po ukončení přípravy absolvent oboru vzdělání STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik umí číst výrobní výkresy strojních zařízení a jednodušších součástí, dovede podle nich určit požadovaný tvar a rozměry výrobku. Vyhledává potřebné pomocné údaje v dílenských tabulkách, normách a provádí pomocné výpočty. Při opravě strojních zařízení je schopen diagnostikovat příčinu závady. Umí zvolit pracovní postup a uvést stroj do funkčního stavu. Dokáže rozlišovat běžné strojírenské materiály i materiály pro výrobu náhradních dílů, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování.
Osvojí si zpracovávat technické materiály běžnými způsoby ručního i strojního obrábění. Při vyhodnocení své práce je schopen využít znalostí z oborů metrologie (měření, včetně v 3D prostoru). Umí ostřit ruční nářadí a nástroje. Během studia je seznámen s různými metodami svařování (CO2, obalenou elektrodou) různých druhů materiálu.
Ve školních laboratořích pracuje s principy moderní IT technologie (prediktivní údržba) a tyto znalosti je schopen později aplikovat na odborné praxi v závodě firmy. Na odbornou praxi odchází vybaven základními kurzy na témata hydrauliky, mechatroniky, pneumatiky, 3D tisku a virtuální reality.

Po škole dokážeš

- Pracovat s nejmodernějšími technologiemi v oblasti digitalizace údržeb

- Diagnostikovat a odstraňovat mechanické závady na strojních zařízeních, pneumatických a hydraulických systémech

- Svařovat v ochranné atmosféře

- Pracovat na konvenčních i CNC strojích

- Číst technické výkresy a zhotovovat podle nich strojní součásti

- Správně měřit základními měřidly, proměřovat a kontrolovat strojní součásti

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1,5 1,5 0 3
Základy ekologie a chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Strojnictví 1 1 0 2
Technická dokumentace 1,5 1,5 1 4
Technologie 3 2,5 3 8,5
Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5
Strojírenská technologie 1,5 1 0 2,5
Technologická cvičení 0 0 1 1
Celkem 31 34 33,5 98,5

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium