Dálkové studium, 3. kolo přijímacího řízení

Zveřejňujeme 3. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium

Dálkové studium, 3. kolo přijímacího řízení

27. 06. 2024

Ředitel Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání zaměstnanců společnosti Škoda Auto k dálkovému studiu ve 3. kole přijímacího řízení / pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 

3. kolo přijímacího řízení / dálkové studium / počet přijímaných uchazečů:
26-57-H/01   AUTOELEKTRIKÁŘ     10
26-52-H/01   ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE         1

Vyplněná přihláška ke studiu včetně příloh se podává výhradně na listinném tiskopisu MŠMT. Termín pro podávání přihlášek je stanoven do 16. srpna 2024 (osobně na studijní oddělení školy nebo poštou).

Povinné přílohy přihlášky:
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání potvrzený lékařem
(včetně uvedení kódu a názvu oboru vzdělání)
- kopie dokladu o vzdělání ve strojírenském oboru 
- kopie schválené interní Přihlášky ke zvyšování kvalifikace
(dle Metodického pokynu Škoda MP.1.255)

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledku školní přijímací zkoušky ověřující studijní předpoklady (termín konání je stanoven na 27.08.2024).

Další podrobné informace k přijímacímu řízení:  3. kolo přijímacího řízení, dálkové studium / Kritéria pro přijímání

Example Link
Zpět na úvodní stránku