Kritéria přijímacího řízení

Zveřejňujeme kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Kritéria přijímacího řízení

30. 01. 2024

Ředitel Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2024/2025 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Kritéria pro přijímání žáků ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025, přehled oborů a počet přijímaných uchazečů
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku / maturitní obory - uchazeči ze ZŠ
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku / obory s výučním listem - uchazeči ze ZŠ
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku / obor s výučním listem - speciální třídy, uchazeči ze ZŠ
Kritéria pro přijímání žáků Škoda Auto SOUs do 1. ročníku - denní nástavbové studium
Kritéria pro přijímání zaměstnanců Škoda Auto / obory s výučním listem - dálkové studium

Termín pro podávání přihlášek na střední školy je stanoven na období od 1. února do 20. února 2024.

Lékařský posudek o zdravotní  způsobilosti ke vzdělávání je třeba doložit na samostatné příloze k přihlášce - vyžadujeme u všech oborů vzdělání - na potvrzení od lékaře musí být uveden správný kód a název oboru / oborů vzdělání.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete přímo v kritériích přijímacího řízení a na školním webu (postup podávání přihlášek na střední školy je dostupný v záložce Uchazeči):
Přijímací řízení - denní studium 
Přijímací řízení - dálkové studium 

Example Link
Zpět na úvodní stránku