Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023.

Zahájení školního roku 2023/2024

30. 08. 2023

1. ročníky denního studia, Welcome Week 2023
Slavnostní zahájení denního studia žáků 1. ročníků proběhne v pondělí 4. 9. 2023 ve Škoda Muzeu, sraz v 7:45 h před budovou muzea. Předpokládané ukončení programu je ve 13:30 h. 
Následující den 5. 9. 2023 proběhne v budově školy od 8:00 h. Žáci si přinesou s sebou: vysvědčení z 9. ročníku ZŠ, tašku na učebnice, přezůvky, poznámkový blok a tužku. Předpokládaný konec je ve 13:30 h.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků, Nedamov
06.-08.09.2023 / třídy S1.L, S1.S, S1.E (Provoz a ekonomika dopravy, Mechanik seřizovač, Elektrotechnika + Mechanik elektrotechnik)
11.-13.09.2023 / třídy A1.K, P1 (Autoelektrikář + Elektromechanik, Strojní mechanik)
13.-15.09.2023 / třídy K1.K, A1.A, O1 (Karosář + Autolakýrník, Strojírenské práce, Operátor skladování)
Podrobné informace k adaptačnímu pobytu obdrží žáci od svých třídních učitelů.

2.-4. ročníky denního studia, žáci nástavbového studia zahájí školní rok 4. 9. 2023 v 8:00 h v budově školy.
Od 5. 9. 2023 bude probíhat pravidelná výuka dle rozvrhu.

Pravidelná výuka v dálkovém studiu v oborech vzdělání s výučním listem (zaměstnanci ŠKODA AUTO)
Výuka v dálkovém studiu bude zahájena:
V2.K/ skupina OV 43+44 / Autoelektrikář – eAutomechanik               18. 9. 2023 V12B/vestibul v 6:00 h, A. Zita
V2.K/ skupina OV 45 / Elektromechanik pro zařízení a přístroje           22. 9. 2023 V10/uč. 316 v 6:30 h, T. Havrda
V3.K/ skupina OV 47 / Elektromechanik pro zařízení a přístroje           18. 9. 2023 V10/uč. 316 v 6:30 h, T. Šebeň
V3.K/ skupina OV 48 / Elektromechanik pro zařízení a přístroje           19. 9. 2023 V10/uč. 316 v 6:30 h, T. Šebeň
V3.K/ skupina OV 56  / Autoelektrikář – eAutomechanik                      18. 9. 2023 V10/ uč. 313 v 6:30 h, Z. Krézek

Rozvrh hodin a přehled suplování na další školní den najdou všichni žáci školy ve své aplikaci Bakaláři včetně dalších aktuálních sdělení v záložce KOMENS/Nástěnka. Přístupy do aplikace pro nové žáky budou předány prostř. třídních učitelů.

Example Link
Zpět na úvodní stránku