Kritéria přijímacího řízení

Zveřejňujeme kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Kritéria přijímacího řízení

30. 01. 2023

Ředitel Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2023/2024 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Vyplněnou přihlášku ke studiu včetně podpisu uchazeče/zákonného zástupce a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu je možné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2023 (osobně v SOUs / vstup do Škoda Auto 3. bránou z Laurinovy ulice / budova V12B,
1. patro nebo poštou na adresu školy).

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku - uchazeči ze ZŠ
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku - cizinci s dočasnou ochranou
Kritéria pro přijímání žáků do denního nástavbového studia
Kritéria pro přijímání zaměstnanců Škoda Auto - dálkové studium

Example Link
Zpět na úvodní stránku