Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhne 1. září 2022.

Zahájení nového školního roku

22. 08. 2022

1. ročníky denního studia, Welcome Week 2022
Slavnostní zahájení denního studia žáků 1. ročníků proběhne 1. 9. 2022 ve ŠKODA Muzeu, sraz v 7:45 - 08:00 h před budovou muzea. Následující den 2. 9. 2022 proběhne ve ŠKODA Muzeu pro žáky školení odborných útvarů. Předpokládané ukončení programu 1. 9. 2022 cca ve 12 h, 2. 9. 2022 cca ve 13:20 h.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků, Nedamov
05.-07.09.2022 / třídy S1.L, S1.S, S1.E
07.-09.09.2022 / třídy A1.K, O1.K
12.-14.09.2022 / třídy K1, N1.K, A1.A
Podrobné informace k adaptačnímu pobytu obdrží žáci u svých třídních učitelů.

2.-4. ročníky denního studia, žáci nástavbového studia zahájí školní rok 1. 9. 2022 v 8:00 h v budově školy.
Od 2. 9. 2022 bude probíhat pravidelná výuka dle rozvrhu.

Pravidelná výuka v dálkovém studiu (zaměstnanci ŠKODA AUTO)
Výuka v dálkovém studiu v oborech vzdělání s výučním listem bude zahájena 15. 9. 2022 od 14:30 h.

Rozvrh hodin a přehled suplování na další školní den najdou všichni žáci školy ve své aplikaci Bakaláři včetně dalších aktuálních sdělení v záložce KOMENS/Nástěnka. Přístupy do aplikace pro nové žáky budou předány prostř. třídních učitelů.

Example Link
Zpět na úvodní stránku